Саясатчы, жазуучу, акын Дастан Кадыржановдун чыгармачылыгы