Алкыш айтуу күнү. КРнын тунгуч Президенти менен түшкөн сүрөт