Шакпак орнитологиялык станциясы. Куштар миграциясы