Казакстан, Кыргызстан, Азербайжан элдеринин таанымал опера ырчылары