Азербайжан. Тарых, маданият жана музыкалык аспаптар