Владислав Тен: Казактар менен корейлер -тарыхый тектеш элдер