1991-жыл. Казакстан Республикасынын Тунгуч Президентинин ант беррүүсү