Студенттик курулуш отряддары дың жерлерди өздөштүрүүдө×