Вознесенский кафедралык чиркөөнүн коңгуроолорун алып таштоо×