Казактарда жети атадан өткөн туугандар кудалаша алабы?