Виктория Ольская. Чач күтүмү боюнча голландиялык компаниянын башчысы×