Алматы, Баку Бишкек шаарларындагы өзгөчө сейил бактар