Шоптибай Байдильдин: Баш кийимге сала турган оюну, бут кимимге салбайт×