Кремльде ысымы алтын тамгалар менен жазылган казак баатыры