Казак тарбиясынын 4 принциби. Галым Койшыгара Салгара уулу менен маек