Султан Бейбарыстын кудасы султан Кала уулунун Египеттеги кол тамгасы×