Тойган Изим: Казакта мурдарак көбүнчө эркек адамдар бийлеген×