Кийиз. Көчмөн элдин жашоосундагы кийиздин алган орду