Мухаммед Хайдар Дулати казак талаасынан Индияга эмне үчүн конуш оодарды?×