Сүрөттөр сүйлөйт. Пионерлердин Иле дарыясында кеме менен сүзүүсү