Казак талаасын жанындай сүйгөн М. Пришвин күндөлүгүнө эмнелерди жазды?×