Абдулхамит Афшар- Казакстандагы TRT каналынын мүдүрү