5 миң жылдык тарыхы бар кыргыздын темир ооз комузу