Сактар күмбөздүү имараттарды салууну Рим империясынан мурда өздөштүргөн×