"Жолборс каллиграфиясынын" чебери - Абдикарим Иса×