Жамбыл Артыкбаев: Калың малдын баасы менен үйлөнгөндүн баасы бири-бирине шайкеш болгон×