Александр Базакин. Балалык сүрөттөн чыныгы көркөм чыгармага чейинки жол