Көчмөндөрдүн өлүм тууралу ойу жана жерге берүү расмиси