Асанали Ашимов: Актер болуу – өмүр бою эл алдында мемлекеттик экзамен тапшырганга барабар