Ермек Турсунов: Максатыбыз – «Евразия» кинофестивалынын конкурсун жумуш формасына айналдыру