XV Эл аралык «Евразия» кино фестивалынын күндөлүгү