Байыркы тоолордун кожоюндары, асыл тукум маралдар×