Боб Дорф, «Стартап.Түзүүчүнүн үстөл китеби» китебинин авторлошу



×