Суу долбоору. Учкучтар Алматы облусунун үстүнөн учту.