Турак жай, транспорт жана азык түлүктүн борбордогу баасы