Эмне үчүн казактар 5 жылда бир жолу курултайга чогулушат