Манастын кыпчактардан чыккандыгын кандай документтер тастыктайт?×