Манастын кыпчактардан чыккандыгын кандай документтер тастыктайт?