Жансугур- Аксу районунун административдик борбору×