Тектурмастын мүрзөсүндө кандай сырлар катылып турат?