Зарина Саутбаева. Өз ишин тапкан адам

Зарина Саутбаева - биомедик. Назарбаев Университетинде окутуучу. Улуу Британиядагы  Манчестер жогорку окуу жайын бүтүргөн. Илимий изилдөөгө кызыгуусу онкология  чөйрөсүнө байланыштуу. Эл аралык онкологиялык оорулар менен күрөшүү уюмунун мүчөсү. Казакстандагы улуттук «100 жаңы жүз тизмесине кирген.