Нуралы Бөкейханов

Бүгүн биз Казакстандын тышкы соода палатасынын төрагасынын орун басары Нуралы Бөкейханов менен өлкөбүздүн экспорттук мүмкүнчүлүгү тууралуу баарлашабыз.×