Нармухан Сарыбаев: Казакстандын агрардык секторунун өнүгүүсү

Казакстандын агрардык секторунун өнүгүүсү, мамлекет тарабынан айыл чарба ишкерлерине көрсөтүлүп жаткан колдоолор тууралуу биз бүгүн «Агрардык насыя корпорациясы» АКнын башкармалыгынын төрагасы Нармухан Калмаханович Сарыбаевди баарлашууга чакырдык.