Улуу жибек жолундагы өлкөлөргө санариптешүү платформасы×