Айжан Мухышбаева Казакстандын инвестициялык тартымдуулугу тууралуу сүйлөшөбүз.