Айжан Мухышбаева Казакстандын инвестициялык тартымдуулугу тууралуу сүйлөшөбүз.×