Аршад Исмаил ислам каржылоо, банк индустриясынын таасири