В.Фишкин менен Е.Мельдибековдун биргелешкен жарманкеси