Михаил Юлкин учурда жана келечекте "жашыл инвестиция"×