Денис Ступин; Дүйнөлүк санариптик бирдиктүү экономика, блокчейн жана маалыматтык технологиялар