Павел Лукша заманбап дүйнөдө санарип технологиянын ролунда