Казакстан жана калыбына келүүчү энергия келечеги тууралуу Ханс-Йозеф Фелл калган